Xây dựng hệ thống giao dịch hàng hóa hoàn chỉnh

Không phải tất cả các nhà giao dịch đều có hệ thống giao dịch hoặc kế hoạch giao dịch. Đôi khi họ mua hoặc bán chỉ dựa trên ‘phỏng đoán’, điều này không có khả năng diễn ra quá tốt đối với bất kỳ ai giao dịch trên thị trường về lâu dài. Không sớm thì muộn, họ cũng bị xóa sổ khỏi thị trường, do đó không nằm trong số 5% những người giao dịch thành công. Bởi không có kế hoạch, bạn đang có kế hoạch thất bại. Mỗi nhà giao dịch thành công luôn có một hệ thống giao dịch mà anh ta sử dụng mỗi khi họ giao dịch. Câu hỏi đặt ra là hệ thống giao dịch chính xác là gì? Bài viết này tôi sẽ giải thích về hệ thống giao dịch.
hệ thống giao dịch hàng hóa
Xây dựng hệ thống giao dịch hàng hóa

Hệ thống giao dịch là gì ?

Đầu tiên chúng ta hãy xem định nghĩa của “hệ thống”. Theo từ điển, “hệ thống” là một tập hợp các nguyên tắc hoặc thủ tục mà theo đó một cái gì đó được thực hiện; một chương trình hoặc phương pháp có tổ chức. Ví dụ, chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh có một hệ thống duy nhất để điều hành hoạt động kinh doanh. Tất cả các chi nhánh đều áp dụng chung một hệ thống, từ thực đơn, gia vị, cách nấu, thậm chí là nội thất trong phòng. Vì lợi nhuận, hệ thống được sử dụng nhiều lần và nhất quán trên tất cả các chi nhánh.
Trong bối cảnh giao dịch, hệ thống giao dịch là một tập hợp các quy tắc giao dịch được tổ chức và có thể được áp dụng lặp đi lặp lại . Một số nhà giao dịch gọi hệ thống giao dịch này là một kế hoạch giao dịch . Ý nghĩa là như nhau.
Hệ thống giao dịch là hướng dẫn cho các nhà giao dịch thực hiện các giao dịch tài chính, trong đó có thể mang lại cho họ khả năng thành công cao hơn.

Các thành phần chính của một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh 3M

Hệ thống giao dịch hoàn chỉnh và tốt có ba thành phần trong đó: Tâm trí, Phương pháp và Tiền (3M – Mind, Method, Money).
Thuật ngữ này được phổ biến bởi Alexander Elder, tác giả của cuốn sách Giao dịch để kiếm sống. Anh ấy nói: “Giao dịch thành công phụ thuộc vào 3 thứ – Tâm trí, Phương pháp và Tiền. Người mới bắt đầu tập trung vào phân tích, nhưng các chuyên gia hoạt động trong không gian ba chiều. “
  • Phương pháp: Yếu tố này chứa tập hợp các quy tắc về chiến lược giao dịch hoặc phương pháp giao dịch , chi phối cách chúng ta tham gia và thoát khỏi thị trường . Nhà giao dịch thường sử dụng Phân tích kỹ thuật hoặc Phân tích cơ bản để tạo quy tắc vào và quy tắc thoát.
  • Tiền: Yếu tố này chứa một bộ quy tắc về cách bạn quản lý vốn giao dịch của mình . Ví dụ: bao nhiêu tiền được sử dụng để giao dịch, bao nhiêu tiền cần thiết để thêm vào một vị trí. Cuối cùng tất cả các quy tắc này đều nhằm mục đích quản lý rủi ro.
  • Tâm lý:  Yếu tố này chứa tập hợp các quy tắc về tâm lý giao dịch . Các nhà giao dịch phải nhận thức được cảm xúc của chính họ và tâm lý số đông của thị trường. Mục tiêu chính là  làm thế nào để duy trì cảm xúc ổn định và vững chắc khi giao dịch , không để nỗi sợ hãi và lòng tham làm tổn hại đến sản lượng giao dịch.
Nếu bạn muốn giao dịch thành công, bạn nên có một hệ thống giao dịch chi tiết để tăng khả năng thành công. Hệ thống giao dịch có thể hướng dẫn bạn giao dịch tốt trong mọi điều kiện thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.