Danh sách hàng hóa giao dịch
iShare Futures hiện đang cung cấp dịch vụ Môi giới và đầu tư sản phẩm hợp đồng hàng hóa kỳ hạn tiêu chuẩn được niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), với gần 20 sản phẩm thuộc các nhóm mặt hàng chính