Phân tích và nhận định thị trường 18/06/2021

Dầu đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua tiếp tục giảm mạnh về vùng 56.60. Đây cũng là vùng hỗ trợ ngay tại trend line của dầu đậu tương. Nếu gãy vùng này dầu đậu sẽ tiếp tục giảm mạnh. Nhà đầu tư nên ưu tiên canh BÁN khi gãy khỏi vùng này.

 

 

Đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua giảm rất mạnh về vùng 1325. Và hiện tại đậu tương đã gãy hết các vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư nên ưu tiên canh BÁN đậu tương khi hồi lên vùng 1350 – 1360 .
Khô đậu tương tháng 7 kết phiên hôm qua cũng giảm mạnh về vùng 362. Hiện tại khô đậu tương cũng đã gãy các vùng hỗ trợ quan trọng. Nhà đầu tư nên canh BÁN khô đậu tương. Mọi người có thể canh khô đậu tương hồi lên vùng 365 – 370 rồi mình BÁN.
Lúa mì tháng 9 đã gãy khỏi vùng tích lũy. Khả năng lúa mì sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới. Quý nhà đầu tư có thể canh BÁN lúa mì khi hồi lên vùng 650.
Ngô tháng 7 kết phiên hôm qua cũng giảm rất mạnh về vùng 633. Ngô cũng đã gãy hết các vùng hỗ trợ. Nhà đầu tư nên ưu tiên canh BÁN ngô khi nó hồi lên vùng 640.
Đường tháng 7 kết phiên hôm qua cũng giảm rất mạnh về vùng 18.58. Hiện tại đây cũng là vùng hỗ trợ khá quan trọng của đường. Mọi người có thể canh BÁN đường khi nó gãy vùng này.
Cà phê robusta tháng 7 kết phiên hôm qua giảm về vùng 1571. Hiện tại và phê vẫn đang nằm trong mô hình tích lũy. Mọi người tạm thời đứng ngoài quan sát với.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.