Đường trendline – chìa khóa cho những giao dịch thành công

Đường xu hướng – hay còn được gọi là đường trendline là một trong những thứ phổ biến nhất trong phân tích kỹ thuật và được sử dụng rất thường xuyên

Nếu được vẽ đúng, nó sẽ trở nên chính xác như các phương pháp khác. Tuy nhiên, nhiều người giao dịch thường không vẽ đúng nên hiệu quả chưa cao

Ở dạng phổ biến nhất, một đường xu hướng tăng (uptrend line) là một đường thẳng vẽ dọc theo đáy của một vùng hỗ trợ dễ nhận diện. Trong xu hướng giảm, đường xu hướng được vẽ dọc theo
các đỉnh dễ nhận diện
Một số dạng xu hướng
Có 3 dạng xu hướng:
1. Xu hướng tăng ( tạo đáy cao hơn)
2. Xu hướng giảm (tạo đỉnh thấp hơn)
3. Xu hướng đi ngang (nằm trong 1 khoảng)

Chiến lược giao dịch theo Trendline là gì?

Momentum (Động lượng) của một chuyển động giá tăng được phản ánh trong sự đi lên hoặc xuống của các thanh trên biểu đồ. Tuy nhiên, mắt thường của chúng ta không phải lúc nào cũng thấy và đo lường chính xác những dao động này vì giá không bao giờ tuân thủ theo 1 nguyên tắc nào cả, luôn có những bất thường, có thể là rất nhỏ trong quá trình chuyển động. Do đó, việc sử dụng Trend Lines cho mục đích này  rất hữu ích.

Hai hình bên dưới cho thấy ví dụ về trendlines

  • Đường hỗ trợ hoặc đường cầu – Trendline Support là đường xác định góc tăng của một bull swing và đi qua hai điểm hỗ trợ liên tiếp. Ví dụ: Đường A-C, D-1 ở trên HÌNH 1
  • Đường kháng cự hoặc Đường cung – Trendline Assistance là đường xác định góc giảm của 1 bear swing và đi qua hai điểm kháng cự liên tiếp (đỉnh của các đợt tăng giá). Ví dụ: Đường I-K và I-6 trong HÌNH 2
  • Đường vị trí quá bán là đường được vẽ song song với đường cung hoặc đường kháng cự và đi qua điểm hỗ trợ đầu tiên xen giữa hai đỉnh tăng liên tiếp trong một Trendline giảm. Ví dụ: – Đường J-L trong HÌNH 2. Lưu ý J là điểm hỗ trợ đầu tiên xen giữa hai đỉnh liên tiếp, I và K.
  • Đường vị trí quá mua là đường được vẽ song song với đường hỗ trợ và đi qua điểm kháng cự đầu tiên xen giữa hai điểm hỗ trợ liên tiếp trong Trendline tăng. Ví dụ: Đường B-E trong HÌNH 1

Quy tắc vẽ đường Trendline

  1. Vẽ một đường Trendline mới bằng cách nối điểm bắt đầu của xu hướng với điểm swing hợp lệ.
  2. Điều chỉnh đường Trendline khi hành động giá diễn ra

#1 Vẽ một đường Trendline mới bằng cách nối điểm bắt đầu của xu hướng với điểm swing hợp lệ.

Điều này có nghĩa là chúng ta không thể vẽ một đường Trendline mới mà không có điểm swing hợp lệ. Trước hết, phải có bằng chứng về một Trendline. Có nghĩa là, để đường Trendline tăng được vẽ phải có ít nhất hai mức thấp và mức thấp thứ hai cao hơn mức thứ nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.