DÙNG BOLLINGER BANDS SAO CHO HIỆU QUẢ?

Bollinger Bands là gì?

“Bollinger Bands sử dụng thước đo xu hướng trung tâm làm cơ sở, chẳng hạn như đường trung bình động. Chúng được vẽ trong và xung quanh cấu trúc giá thường bao gồm đường trung bình động (dải giữa), dải trên và dải dưới trả lời câu hỏi liệu giá cao hay thấp trên cơ sở tương đối. Dải Bollinger hoạt động tốt nhất khi dải giữa được chọn để phản ánh xu hướng trung hạn, do đó thông tin xu hướng được kết hợp với dữ liệu mức giá tương đối ”. – John Bollinger – cha đẻ của giải Bollinger

dai-bollinger-bands
Giải bollinger bands

Dải Bollinger là một công cụ giao dịch kỹ thuật phổ biến cho tất cả các thị trường và khung thời gian giao dịch. 

Bollinger Bands cho biết giá cao ở dải trên hay giá thấp ở dải dưới. Thông tin này có giá trị đối với cả hai phạm vi và có thể hiển thị khi xu hướng sắp xuất hiện bên ngoài phạm vi.

Cấu tạo của dải Bollinger Bands

Dải Bollinger bao gồm một dải ở giữa với hai dải bên ngoài. Dải giữa là một đường trung bình động đơn giản thường được thiết lập ở 20 thời kỳ. Một đường trung bình động đơn giản được sử dụng vì công thức độ lệch chuẩn cũng sử dụng một đường trung bình động đơn giản. 

Khoảng thời gian nhìn lại đối với độ lệch chuẩn cũng giống như đối với đường trung bình động đơn giản. Các dải ngoài thường được thiết lập 2 độ lệch chuẩn trên và dưới dải giữa.

Giá di chuyển đến dải trên cho thấy sức mạnh, trong khi giá di chuyển xuống dải dưới cho thấy điểm yếu. 

Trong phạm vi thị trường giới hạn, hành động giá sẽ nằm trong giới hạn của các dải. Trong thời kỳ xu hướng tăng mạnh, giá sẽ đẩy lên dải trên và ép nó cao hơn, trong khi xu hướng giảm mạnh, giá sẽ đẩy lên dải dưới và ép nó xuống thấp hơn. 

Sự phá vỡ bên ngoài một đầu của các dải có thể là một tín hiệu xu hướng parabol theo hướng của sự phá vỡ. 

Trong thị trường đi ngang, giá sẽ quay trở lại từ dải trên hoặc dải dưới về đường trung bình động giữa chu kỳ 20 sau khi đạt đến đỉnh của dải đáy.

 Nếu giá vượt qua đường trung bình động 20 kỳ, nó đang báo hiệu một xu hướng tăng nếu giá nằm dưới đường trung bình động 20 kỳ, nó báo hiệu một xu hướng giảm. 

iSharefund – quỹ đầu tư trực thuộc  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG ISHARE
Chúng tôi ra đời với mong muốn đồng hành cùng khách hàng đầu tư dịch vụ tài chính thông qua các kênh đầu tư đa dạng và hợp pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.