Báo cáo cung cầu WASDE tháng 10 USDA: Nguồn cung đậu tương thắt chặt

Vào 23h thứ Sáu 09/10, USDA đã công bố Báo cáo Cung / Cầu WASDE tháng 10 với kết quả ngoài sự mong đợi. Dầu đậu tương tháng 12(ZLEZ20) đã có mức tăng ấn tượng đóng cửa tại mức giá 34.03 tăng 3,12%, đậu tương tháng 11/2020(ZSEX20) đóng cửa tại 1065.38 tăng 1,46%, hợp đồng Ngô tháng 12/2020(ZCE20) đóng cửa tăng 1,91%. Tuy nhiên, hợp đồng lúa mỳ tháng 12/2020(ZWAz20) đóng cửa giảm 0,44%.

báo cáo cung cầu WASDE

SẢN LƯỢNG NIÊN VỤ 2020/2021

Đối với ngô, vụ mùa của Hoa Kỳ ước tính đạt 14,7 tỷ giạ so với kỳ vọng của thương mại là 14,82 tỷ và ước tính trước đó của USDA là 14,9 tỷ giạ.

Năng suất ngô của Hoa Kỳ được ước tính là 178,4 giạ/ mẫu Anh so với kỳ vọng của thương mại là 177,9 giạ/mẫu Anh và ước tính tháng 9 của USDA là 178,5.

Diện tích thu hoạch của Hoa Kỳ được chốt ở mức 82,5 triệu mẫu Anh so với kỳ vọng của thương mại là 83,3 triệu và ước tính tháng 9 của USDA là 83,5 triệu.

Đối với đậu nành, tổng sản lượng 2020/21 ước tính là 4,26 tỷ giạ so với kỳ vọng của thương mại là 4,28 tỷ và ước tính tháng 9 của USDA là 4,31 tỷ.

Trung bình của Hoa Kỳ  sản lượng được chốt ở mức 51,9 giạ/mẫu Anh so với kỳ vọng của thương mại là 51,7 giạ/mẫu Anh và ước tính tháng 9 của USDA là 51,9.

Diện tích thu hoạch đậu tương của Hoa Kỳ được chốt ở mức 82,5 triệu mẫu Anh so với ước tính của thương mại là 82,9 triệu và ước tính trước đó của USDA là 83,0 triệu.

DỰ TRỮ CUỐI NIÊN VỤ HOA KỲ THÁNG 10 2020/2021

Các kho dự trữ ngô cuối kỳ của Hoa Kỳ được chốt ở mức 2,16 tỷ giạ so với kỳ vọng của thương mại là 2,12 tỷ và ước tính trước đó của USDA là 2,50 tỷ.

Trong báo cáo của mình, USDA đã chốt trữ lượng đậu tương cuối kỳ của Mỹ ở mức 290 triệu giạ so với kỳ vọng của thương mại là 363 triệu giạ và ước tính trước đó của USDA là 460 triệu giạ.

Đối với lúa mì, dự trữ cuối kỳ của Hoa Kỳ được ước tính là 883 triệu giạ so với kỳ vọng của thương mại là 890 triệu và ước tính tháng 9 của USDA là 925 triệu.

DỰ TRỮ CUỐI NIÊN VỤ THẾ GIỚI THÁNG 10 2020/2021

Đối với ngô, USDA nhận thấy lượng dự trữ cuối kỳ trên thế giới ở mức 300,5 triệu tấn so với ước tính của thương mại là 299,6 triệu tấn và ước tính tháng 9 của cơ quan chính phủ là 306,8 triệu tấn

Dự trữ đậu tương cuối kỳ của thế giới được chốt ở mức 88,7 triệu tấn  so với kỳ vọng của thương mại là 91,2 triệu tấn và ước tính trước đây của USDA là 93,6 triệu tấn

Dự trữ cuối cùng của thế giới lúa mì ước tính là 321,5 triệu tấn   so với kỳ vọng của thương mại là 317,2 triệu tấn và ước tính trước đây của USDA là 319,4 triệu tấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.