Phần mềm giao dịch
Để sử dụng hệ thống phần mềm giao dịch hàng hóa CQG, Quý khách vui lòng mở tài khoản giao dịch TẠI ĐÂY

  • Đăng nhập hệ thống giao dịch hàng hóa CQG trên giao diện Desktop
Đăng nhập
  • Tải phần mềm giao dịch hàng hóa Vision Commodites (phần mềm back)
Tải về

Hướng dẫn chi tiết

  • Hướng dẫn thao tác trên phần mềm giao diện Desktop
Tải về
  • Hướng dẫn thao tác trên phần mềm trên giao diện Mobile
Tải về