Ủy thác đầu tư

Ủy thác đầu tư là hình thức khách hàng giao tài khoản giao dịch chứng khoán của mình cho AIM toàn quyền mua/bán trong thời hạn nhất định thông qua Hợp đồng giám sát tài khoản.

 • Đầu tư trên chính tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng nên khách hàng có thể giám sát tài sản của mình 24/07
 • AIM chỉ được quyền truy cập để mua/bán cổ phiếu, không thể can thiệp việc rút tiền.

Ủy thác đầu tư gồm 02 gói sản phẩm: Cam kết lợi nhuận tối thiểu (Bao lỗ) và Chia sẻ lợi nhuận

1.Cam kết lợi nhuận tối thiểu

Với hình thức hợp tác Cam kết lợi nhuận tối thiểu khách hàng sẽ luôn được đảm bảo nhận một mức lợi nhuận tối thiểu là 8%/năm (tương đương với lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn một năm tại Ngân hàng) mà không phụ thuộc vào kết quả đầu tư. Đây là hình thức đầu tư phù hợp với các khách hàng mong muốn một mức lãi suất cao hơn gửi tiền tại ngân hàng nhưng vẫn muốn đảm bảo an toàn.

Đặc tính

 • Cam kết đạt tỷ suất lợi nhuận cơ sở là 8%/năm. Trong mọi trường hợp khách đều nhận mức lợi nhuận tối thiểu này.
 • Phí thưởng hiệu quả: 50% phần vượt mức tỷ suất lợi nhuận 8%. Nếu lãi vượt 8% thì khách hàng sẽ nhận thêm 50% của phần lãi vượt 8% này, phần 50% còn lại sẽ trả phí thưởng cho công ty iSHARE.
 • Thời hạn hợp tác đầu tư: một (01) năm.

Ví dụ

Khách hàng A quyết định hợp tác đầu tư với iSHARE, số vốn 1 tỷ. Sau thời hạn hợp tác đầu tư cam kết, 2 bên sẽ cùng tính toán hiệu quả đầu tư và xảy ra các trường hợp sau:

 • TH1: Nếu lợi nhuận là 8%, toàn bộ 8% sẽ thuộc về khách hàng A.
 • TH 2: Nếu lợi nhuận vượt mức 8%, chẳng hạn nếu lợi nhuận là 30% (300 triệu), thì 8% (80 triệu) thuộc về khách hàng. Phần còn lại (220 triệu) sẽ chia 50/50 giữa khách hàng và công ty iSHARE >> Kết quả: khách hàng A thu về lợi nhuận 19% (190 triệu = 80 + 110)
 • TH 3: Nếu lợi nhuận dưới 8% hoặc lỗ thì khách hàng A vẫn nhận đầy đủ gốc và 8% lãi.

2.Chia sẻ lợi nhuận

Ủy thác đầu tư chia sẻ lợi nhuận là hình thức hợp tác đầu tư dành cho các khách hàng đặt mục tiêu lợi nhuận vượt trội và sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Với hình thức này, nhà đầu tư sẽ cùng chia sẻ với iSHARE cả lợi nhuận và rủi ro.

      Đặc tính

 • Lợi nhuận cơ sở: 8%/năm.
 • Thưởng hiệu quả: 25% phần lợi nhuận vượt mức Lợi nhuận cơ sở. Nếu lãi vượt 8% thì khách hàng sẽ nhận thêm 75% của phần lãi vượt 8% này, phần 25% còn lại sẽ trả thưởng cho công ty iSHARE.
 • Thời hạn hợp tác đầu tư: Tối thiểu một (01) năm.

 

Đăng ký tư vấn dịch vụ Ủy thác đầu tư
Đăng ký tư vấn dịch vụ Ủy thác đầu tư

(*) là trường bắt buộcX

Hỗ trợ Facebook