Repo cổ phiếu

Đây là hình thức mà nhiều nhà đầu tư cùng góp vốn vào công ty iSHARE dưới dạng các hợp đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu khi đáo hạn. Số vốn mà nhà đầu tư góp sẽ được nộp vào tài khoản hợp tác kinh doanh và được quản lý bởi Công ty iSHARE Asset Management để đầu tư trên TTCK.

  • Khách hàng ký với ISHARE hợp đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu có thời hạn 01 năm. Vốn đầu tư của khách hàng sẽ quy đổi ra đơn vị đầu tư (tương tự cổ phiếu) và biến động giá của đơn vị đầu tư phụ thuộc vào hiệu quả của tài khoản hợp tác đầu tư.
  • Sau 01 năm, AIM sẽ tiến hành các thủ tục về mặt pháp lý để khách hàng trở thành cổ đông chính thức của công ty.
  • Trường hợp sau 01 năm KH không muốn trở thành chủ sở hữu công ty thì hai bên sẽ tiến hành thanh lý hợp đồng trái phiếu chuyển đổi hoặc gia hạn nếu KH có nhu cầu.
  • Giá trị tối thiểu của một hợp đồng là 10 triệu.

Ví dụ: Tài khoản 0001862017 của công ty ISHARE có số vốn góp ban đầu là 05 tỷ (tương đương 500.000 đvđt, mỗi đvđt là 10.000), bắt đầu tính từ thời điểm T9/2017 (thời điểm t0 ).

  • Tháng 10/2017: NAV của AIM là 6 tỷ, tương đương giá mỗi đvđt là 12.000. Khách hàng A góp 480 triệu vào tài khoản hợp tác >> số đvđt mà KH A nhận được 480 tr/12k = 40.000 đvđt >> Tổng số đvđt của AIM lúc này là 540.000
  • Tháng 12/2017: NAV của AIM là 10,8 tỷ, tương đương giá mỗi đvđt là 10,8 tỷ/540k = 20.000. Thời điểm này KH A muốn bán 10.000 đvđt và KH B muốn góp 500 triệu >> giá trị rút vốn của KH A là 10.000 x 20.000 = 200 tr và số đvđt KH B nhận được là 500 tr/20k = 25.000 >> Tổng số đvđt lúc này của AIM = 540.000 – 10.000 + 25.000 = 555.000.
  • Sau 01 năm, nếu KH A muốn trở thành cổ đông của công ty thì AIM sẽ tiến hành các thủ tục pháp lý để KH A chính thức là chủ sở hữu với số cổ phiếu = số đvđt. Trường hợp KH A không muốn trở thành cổ đông thì sẽ lặp lại chu kỳ đầu tư mới hoặc rút vốn như trên.

Đăng ký tư vấn dịch vụ Repo cổ phiếu
Đăng ký tư vấn dịch vụ Repo cổ phiếu

(*) là trường bắt buộcX

Hỗ trợ Facebook