Hợp tác đầu tư

Đây là hình thức mà tài khoản đầu tư được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư và được quản lý bởi Công ty iSHARE Asset Management.

Hợp tác đầu tư cổ phiếu
 • Các nhà đầu tư sẽ góp vốn vào một tài khoản hợp tác kinh doanh (HTKD).
 • iSHARE quản lý tài khoản HTKD và có toàn quyền thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán.
 • Giá trị của tài khoản HTKD sẽ tăng hoặc giảm theo hiệu quả đầu tư của iSHARE.

Đặc tính

 • Số vốn đầu tư sẽ được chia thành các phần bằng nhau gọi là đơn vị đầu tư (đvđt), giá một đvđt thời điểm ban đầu là 10.000.
 • Sự biến động NAV của tài khoản HTKD sẽ làm biến đổi giá trị của đvđt tương ứng, nhà đầu tư rút/góp vốn tại từng thời điểm sẽ dựa trên giá của đvđt tại thời điểm đó.
 • Khi NĐT rút vốn, lãi (nếu có) sau khi trừ đi 8% chi phí vốn của NĐT sẽ được chia giữa NĐT và AIM theo tỷ lệ 75:25.
 • NĐT có thể rút vốn bất kỳ khi nào, chỉ cần gửi yêu cầu rút vốn trước 03 phiên giao dịch.
 • Giá trị tối thiểu một hợp đồng là 10 triệu

Ví dụ: Tài khoản 0001862017 của công ty ISHARE có số vốn góp ban đầu là 05 tỷ (tương đương 500.000 đvđt, mỗi đvđt là 10.000), bắt đầu tính từ thời điểm T9/2017 (thời điểm t0 ).

 • Tháng 10/2017: NAV của AIM là 6 tỷ, tương đương giá mỗi đvđt là 12.000. Khách hàng A góp 480 triệu vào tài khoản hợp tác >> số đvđt mà KH A nhận được 480 tr/12k = 40.000 đvđt >> Tổng số đvđt của AIM lúc này là 540.000
 • Tháng 12/2017: NAV của AIM là 10,8 tỷ, tương đương giá mỗi đvđt là 10,8 tỷ/540k = 20.000. Thời điểm này KH A muốn bán 10.000 đvđt và KH B muốn góp 500 triệu >> giá trị rút vốn của KH A là 10.000 x 20.000 = 200 tr và số đvđt KH B nhận được là 500 tr/20k = 25.000 >> Tổng số đvđt lúc này của AIM = 540.000 – 10.000 + 25.000 = 555.000.

Vì sao nên chọn dịch vụ Hợp tác đầu tư?

 • Tiết kiệm: Giảm thiểu chi phí đầu tư và tận dụng lợi thế vốn nhờ quy mô.
 • Phù hợp: Chỉ với mức vốn đầu tư tối thiểu thấp (chỉ từ 10 triệu đồng trở lên), khách hàng đã có thể tham gia dịch vụ Hợp tác đầu tư.
 • Minh bạch: Hiệu quả đầu tư của iSHARE sẽ được công bố vào 17h00 thứ 6 tuần cuối cùng của tháng trên website của công ty (http://isharefund.com/). Hàng tháng iSHARE sẽ gửi báo cáo định kỳ tới các nhà đầu tư có xác nhận của công ty chứng khoán.

Đăng ký tư vấn dịch vụ Hợp tác đầu tư
Đăng ký tư vấn dịch vụ Hợp tác đầu tư

(*) là trường bắt buộcX

Hỗ trợ Facebook