Về chúng tôi

iSHARE Asset Management (AIM) hoạt động như một công ty holding chuyên đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng và giá trị tại Việt Nam.

“Mang lại sự thịnh vượng cho nhà đầu tư là mục tiêu tối thượng mà AIM theo đuổi”

iSHARE đầu tư mạnh vào các doanh nghiệp phục vụ phân khúc khách hàng đa số, thỏa mãn các điều kiện về nền tảng kinh doanh vững chắc, có vị thế cạnh tranh chắc chắn, có triển vọng tăng trưởng hấp dẫn và sở hữu một ban điều hành vượt trội. Chúng tôi luôn tuân thủ theo một quy trình đầu tư nghiêm ngặt, cân nhắc triệt để các yếu tố lợi nhuận và rủi ro, bao gồm: đánh giá năng lực cạnh tranh và tiềm năng phát triển của ngành, thẩm tra doanh nghiệp trên nhiều mảng (tài chính, pháp lý, môi trường, lao động, thuế, v.v…), học hỏi các kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế, đặc biệt là các chia sẻ về cấu trúc tài chính và các chia sẻ về tổ chức và kinh doanh.

Chúng tôi nỗ lực xác định các xu hướng vận động của các ngành kinh doanh trước khi chúng được nhận biết. Chúng tôi cũng theo đuổi các cơ hội để có thể thay đổi kết cấu và cách thức phân phối lợi nhuận trong một ngành nhất định thông qua các chiến lược hợp nhất bằng mua bán sáp nhập. iSHARE có nhiều kinh nghiệm thông qua việc chính mình thực hiện, hoặc tổ chức và tư vấn cho các công ty thực hiện mua lại nhiều doanh nghiệp và tài sản, cũng như tái cơ cấu nguồn vốn.

Lĩnh vực đầu tư: Chúng tôi ưa thích đầu tư vào các lĩnh vực có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong 05 - 10 năm tới dựa trên xu hướng tiêu dùng của tầng lớp trung lưu đang gia tăng nhanh chóng của Việt Nam + Những doanh nghiệp có bộ máy lãnh đạo xuất sắc có thể chèo lái doanh nghiệp của mình dẫn đầu phân khúc + Mức định giá hợp lý.

  • Chiến lược phân bổ danh mục: khoảng 3 – 5 cổ phiếu/porfolio.
  • Mục tiêu: Gia tăng tài sản cho khách hàng thông qua tăng trưởng NAV, tận dụng sức mạnh của lãi kép.
  • Tỷ suất lợi nhuận mục tiêu: 20%/năm.
  • Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng: 25 – 30%/năm.

Phương pháp đầu tư: Chúng tôi sử dụng phương pháp đầu tư giá trị để tìm kiếm những doanh nghiệp đang được định giá dưới mức giá trị thực và những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng mạnh trong tương lai.

Hiệu quả đầu tư

Bảng so sánh hiệu quả đầu tư với Vn Index

Quý nhà đầu tư có thể xem báo cáo hiệu quả đầu tư giai đoạn 01/09/2-17 - 31/03/2018 tại đây 

 

X

Hỗ trợ Facebook